Unntak fra bestemmelsene om fornyelse, utrykningskjøring

Vegdirektoratet har fastsatt en forskrift om midlertidig unntak fra bestemmelsen om fornyelse i førerkortforskriften, utrykningsforskriften og yrkessjåførforskriften.

Du kan lese mer om dette her:

Det er likevel slik at selv om attester og sertifiseringer gis forlenget gyldighet, er det ikke sikkert at mannskaper fortsatt har slik helse som attester tilsier. Brann- og redningsvesenet oppfordres derfor til å vurdere hva slags type innsatser som velges og gjennomgå sine rutiner og prosedyrer, slik at mannskapenes liv og helse ivaretas best mulig.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.