Unntak fra bestemmelsene om fornyelse, utrykningskjøring

Vegdirektoratet har fastsatt en forskrift om midlertidig unntak fra bestemmelsen om fornyelse i førerkortforskriften, utrykningsforskriften og yrkessjåførforskriften.

Du kan lese mer om dette her:

Det er likevel slik at selv om attester og sertifiseringer gis forlenget gyldighet, er det ikke sikkert at mannskaper fortsatt har slik helse som attester tilsier. Brann- og redningsvesenet oppfordres derfor til å vurdere hva slags type innsatser som velges og gjennomgå sine rutiner og prosedyrer, slik at mannskapenes liv og helse ivaretas best mulig.