Røykdykkerinnsats og utrykningskjøring

Det er knyttet godkjenninger, sertifiseringer og tester til noen funksjoner i brann- og redningsvesenet. Koronasituasjonen har ført til at disse midlertidig ikke vil bli gitt eller fornyet.

Arbeidstilsynet arbeider med en midlertidig forskrift eller vedtak om forlenget gyldighet av helseattester, noe som spesielt kan ha betydning for røykdykkere.

Det er likevel slik at selv om attester og sertifiseringer gis forlenget gyldighet, er det ikke sikkert at mannskaper fortsatt har slik helse som attester tilsier.

Brann- og redningsvesenet oppfordres derfor til å vurdere hva slags type innsatser som velges og gjennomgå sine rutiner og prosedyrer, slik at mannskapenes liv og helse ivaretas best mulig.

Mer informasjon
https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/forlengelse-av-utlopt-forerett-i-disse-korona-tider

https://www.utrykn.no/single-post/2020/03/17/17-Mars--Corona-situasjonen-Viktig-melding-fra-Statens-Vegvesen


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.