Brann- og redningsvesenet bør støtte helsevesenet

DSB oppfordrer landets brann- og redningsvesen til å bistå helse med sine ressurser, og på den måten bidra i den nasjonal dugnaden mot koronaviruset.

DSB mener
Tilbakemeldingene til DSB er at de fleste brann- og redningsvesen og 110-sentraler drifter som normalt.

Det er lagt gode planer og innført gode smittevernstiltak. Det er også lagt planer for endret turnus for stort sykefravær, alternative driftsmodeller og tekniske tiltak. Det er bra!

Som følge av koronaviruset er det et stort trykk på helsevesenet. Derfor er det viktig at alle brann- og redningsvesen stiller opp i den nasjonale dugnaden for å avlaste helsevesenet, slik mange allerede gjør.
Nå er det samfunnsoppdraget i det store bildet som er avgjørende. Samtidig er det viktig at brann- og redningsvesenet fortsetter å
ta forholdsregler for å hindre at brannmannskapene unødig utsettes for smitte.

Bakgrunn
Redaktør Lars Brenden i Brannmannen skrev nylig innlegget «Skal vi ta i et tak, når samfunnet trenger det som mest?»

Bistand til helse og politi har vært debattert lenge, med bakgrunn i prinsipielle sider og økonomiske kostnader. Den debatten skal vi ikke ta nå, nå er tida inne for å se på samfunnsoppdraget vårt. Det handler om å bistå med de ressurser vi har til et samfunn i krise. Noe annet vil være moralsk feil og en hån mot våre tradisjonelle samarbeidspartnere i helse som stiller opp for oss, - selv når det ikke har skjedd en ulykke. (Brannmannen)

Bistand til helse og politi har vært debattert lenge med bakgrunn i prinsipielle sider og økonomiske kostnader, blant annet av DSB. Vi er enig med Brenden i at denne debatten skal vi ikke ta nå. Nå handler det først og fremst om å bistå helse med de ressurser brann- og redningsvesenene har til et samfunn i krise.