Kommunikasjonsmateriell om skogbrann

Hender som holder mobiltelefon
Foto: Colourbox

På denne siden har vi samlet materiell som kan brukes for å informere om skogbrannfare lokalt.

Behovet for god forebyggende informasjon om skogbrannfare er ulikt rundt om i Norge. Det er ikke alltid fornuftig at vi går ut nasjonalt og varsler om stor skogbrannfare, når det er veldig vått eller ligger snø i deler av landet.

Vi har derfor laget samlet noe materiell som kan brukes av lokale brannvesen, kommuner og andre når behovet oppstår.

Guide for kommunikasjon om skogbrannfare

Guiden er utarbeidet av Branninformasjonsfaglig forum (BIF). Guiden er tenkt å fungere som en hjelp og «huskeliste», med mål om mer helhetlig kommunikasjon rundt skogbrann.

>> Skogbrannguide (pdf)

Guiden er delt inn i ulike farenivåer (med utgangspunkt i skogbrannfareindikatoren til Meteorologisk institutt). Hvert nivå har en «huskeliste» over informasjonstiltak tilpasset hvert nivå, punkter med budskap som bør være med i kommunikasjonen og eksempler på hvordan tekstene kan utformes er beskrevet på hvert nivå.

Skogens Brannvokter

Skogens brannvoktere er et samarbeidsprosjekt der skog- og beredskapsaktører jobber for å forebygge skogbrann. Vi har de siste to årene kjørt en pilot sammen med Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR), der skogens brannvokterkampanjen er rettet mot barnehagene, med eget opplegg mot førskolebarna i disse kommunene.

Dette har fungert veldig bra, og mange gode tilbakemeldinger fra barnehagene. Dette kan være aktuelt å teste med andre brannvesen og, er dette av interesse kan dere kontakte tro@skogbrand.no