Kritiske samfunnsfunksjoner og virksomheter

Regjeringen har utarbeidet en liste over hvilke ansatte innenfor de 14 samfunnskritiske funksjonene som ved behov bør ha tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn.

>> Listen over samfunnskritiske funksjoner finner du på regjeringen.no