Oppfølging av sårbare grupper

Mange av de som er særlig sårbare for brann er også ekstra utsatte nå som koronaviruset sprer seg i Norge.

Spesielt de som ikke har hjemmebaserte tjenester eller annen oppfølging fra kommunen, familie eller andre pårørende. Viktige smitteverntiltak er karantene og isolasjon fra omverdenen. Resultatet kan bli at man tilbringer mer tid alene. Det kan være vanskelig for noen og enhver, og særlig vanskelig for de som trenger at noen bryr seg litt ekstra.

Noen brann- og redningsvesen har i samråd med helse besluttet å opprettholde utvendige feiertjenester med bakgrunn i bekymring for eskalering av uønskede hendelser hos sårbare grupper. Feierens øyne ut i samfunnet kan ha uvurderlig betydning for noen som er i en sårbar situasjon.

DSB mener at det viktig at kommunen vurderer hvordan feieren og andre ressurser i brann- og redningsvesenet best kan utnyttes i denne situasjonen. Feieren er en viktig ressurs og kan være med å gjøre en forskjell – også i denne krevende tiden.

Regionale ressurssentre (RVTS) har samlet relevant kunnskap om psykososial omsorg ved pandemi. 


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.