Planlegging for normalisering

Selv om samfunnet nå gradvis normaliseres og gjenåpnes, anbefaler DSB at brann- og redningsvesen og 110-sentraler fortsetter med et restriktivt smittevernregime.

Publisert og sist oppdatert: 25.05.2020
 
Smittetoppen er ikke forventet før til høsten, og det er all grunn til å fortsatt være restriktive.
 

Bransjestandard for smittevern

DSB har sendt en henvendelse til Helsedirektoratet hvor vi ber om at Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeider en bransjestandard for smittevern for brann- og redningsvesen og 110-sentraler, slik at tilbakeføring til normal drift kan gjøres på en smittevernfaglig trygg måte.
 
FHI har meldt tilbake at det er utarbeidet en mal for bransjestandard som det kan tas utgangspunkt i. Gjennom den jobben dere har gjort i forhold til kontinuitetsplan, tror vi at mye av det som står i bransjestandarden om smittevern er ivaretatt.
 
Mal for bransjestandard må tilpasses lokale forhold, og brann- og redningsvesenet og 110-sentralene må selv gjøre de nødvendige tilpasningene.
 

Smittevern

Generelt anbefaler DSB å følge med på FHI sine sider om smittevern og håndhygiene.
 
DSB oppfordrer også til å ha dialog med Sivilforsvarsdistriktet som vil kunne bistå med kunnskap og erfaringer om dette tema: