Krisen er ikke over. Vi må fremdeles være forsiktige!

DSB får tilbakemeldinger om at flere brann- og redningsvesen og 110-sentraler gjenopptar "normale" aktiviteter i tråd med resten av samfunnet. Den gradvise gjenåpning av samfunnet betyr ikke at krisen er over. Det forventes flere oppblussinger av smitte, og prognoser tyder på at smittetoppen ikke kommer før til høsten.

For å synliggjøre risikoen, velger DSB å publisere en historie fra virkeligheten som viser hvor lett det kan gå galt. Vi vil takke Østre Toten Brannvesen som lar oss videreformidle denne hendelsen som kunne fått store konsekvenser for den lokale beredskapen.

Østre Toten Brannvesen sendte to av sine ledere, brannsjef og leder beredskap til et fysisk møte. En ekstern deltaker som deltok i møtet var syk, men fulgte ikke helsemyndighetenes anbefalinger om å ikke dra på jobb. Vedkommende informerte heller ikke møtedeltagerne om sin sykdom. Vedkommende testet positivt for Covid-19 senere samme dag.

Brann- og redningsvesenet fikk beskjed om dette først to dager senere i forbindelse med smittesporing. I mellomtiden hadde brannsjef og leder beredskap vært i kontakt med store deler av eget brann- og redningsvesen. Potensielt kunne en stor andel av brann- og redningsvesenet havnet i karantene, eller i verste fall blitt smittet av Covid-19. Begge deltagerne fra brannvesenet ble satt i 10 dagers karantene.

Historien viser hvor raskt status kan endre seg fra grønt til rødt. DSB gjentar hvor viktig det er å fortsatt være forsiktig. Følg helsemyndighetenes anbefalinger om avstand, håndhygiene og rengjøring. Vurder nøye behovet for fysiske møter.

Tiltakene vi har etablert til nå har virket. Beredskapen er god i landets brann- og redningsvesen og 110-sentraler. La oss fortsette å ha det slik.