Webinar 24. mars for brann- og redningsvesen og 110-sentraler

DSB gjennomførte tirsdag 24. mars webseminar (webinar) for alle landets brann- og redningsvesen og 110-sentraler.

Disse deltok med innlegg fra DSB:

  • Per Brekke, fungerende direktør DSB
  • Johan Marius Ly, avdelingsdirektør, Avdeling for Forebygging og sikkerhet.
  • Cato Rusthaug, utredningsleder, Avdeling for Samordning og beredskap, seksjon Samordning.
  • Anders L. Blakseth, sjefingeniør, Avdeling for Forebygging og sikkerhet, seksjon Brann og redning.

>> Her kan du se og høre webinaret

>> Se presentasjonen (Powerpoint)