Arbeidsgiveransvar

For spørsmål og problemstillinger knyttet til arbeidsgiveransvaret, henvises det til egen kommuneadministrasjon, Arbeidstilsynet og KS.

Nye regler for arbeidstakere og arbeidsgivere er kunngjort på hjemmesidene til Arbeids- og sosialdepartementet.

Se for øvrig også: