Sakkyndig kontroll av brannvesenets utstyr

Korona-utbruddet har medført en del spørsmål om sakkyndig kontroll og sertifisert opplæring for bruk av arbeidsutstyr som høydemateriell, løfteutstyr og sikringsutstyr m.m. Her følger råd fra Arbeidstilsynet.

I forbindelse med korona-utbruddet kan en sakkyndig kontroll utsettes, slik at den blir utført etter et lengre tidsintervall enn hver 12. måned som regelverket i utgangspunktet krever. Forutsetningen for dette er at:

  • En sakkyndig kontrollør ikke er tilgjengelig på grunn av korona-utbruddet,
    eller
  • en sakkyndig kontrollør ikke kan utføre kontrollen på grunn av korona-utbruddet (egen sykdom/karantene, reiserestriksjoner m.m.).
  • Kontrollen ikke kan gjennomføres som en enkeltpersons-kontroll uten direkte kontakt med personell i den kontrollerte virksomheten.

I tillegg må denne forutsetningen være på plass for å utsette den årlige kontrollen:

Merk at nødvendige hygieneregler må innføres hvis det gjennomføres enkeltpersons-kontroll.

Virksomheten som utsetter kontrollen trenger ikke søke Arbeidstilsynet om dispensasjon for utsettelsen.

Vilkåret for å utsette den årlige kontrollen er generelt gitt i forskrift om utførelse av arbeid § 13-2 andre ledd

For oppdatert informasjon om tiltak i arbeidslivet, se Arbeidstilsynet side: Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.