Sakkyndig kontroll av brannvesenets utstyr

Korona-utbruddet har medført en del spørsmål om sakkyndig kontroll og sertifisert opplæring for bruk av arbeidsutstyr som høydemateriell, løfteutstyr og sikringsutstyr m.m. Her følger råd fra Arbeidstilsynet.

I forbindelse med korona-utbruddet kan en sakkyndig kontroll utsettes, slik at den blir utført etter et lengre tidsintervall enn hver 12. måned som regelverket i utgangspunktet krever. Forutsetningen for dette er at:

  • En sakkyndig kontrollør ikke er tilgjengelig på grunn av korona-utbruddet,
    eller
  • en sakkyndig kontrollør ikke kan utføre kontrollen på grunn av korona-utbruddet (egen sykdom/karantene, reiserestriksjoner m.m.).
  • Kontrollen ikke kan gjennomføres som en enkeltpersons-kontroll uten direkte kontakt med personell i den kontrollerte virksomheten.

I tillegg må denne forutsetningen være på plass for å utsette den årlige kontrollen:

Merk at nødvendige hygieneregler må innføres hvis det gjennomføres enkeltpersons-kontroll.

Virksomheten som utsetter kontrollen trenger ikke søke Arbeidstilsynet om dispensasjon for utsettelsen.

Vilkåret for å utsette den årlige kontrollen er generelt gitt i forskrift om utførelse av arbeid § 13-2 andre ledd

For oppdatert informasjon om tiltak i arbeidslivet, se Arbeidstilsynet side: Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet