Informasjon og eksempler på tiltak fra brann- og redningsvesenet

På denne siden samler vi utvalgte rutiner, instrukser og råd utarbeidet av brann- og redningsvesenet selv.

DSB velger å legge dette ut for å bidra til erfaringsdeling og informasjonsflyt i forbindelse med covid 19-pandemien. Dersom det er spørsmål til innholdet, bes du ta kontakt direkte med det aktuelle brann- og redningsvesenet. DSB har ikke vurdert eller kvalitetssikret de ulike bidragene.

Prosedyre for testing og resertifisering av operativt personell som har gjennomgått covid-19 infeksjon (20.01.21)
Etter gjennomgått covid-19 infeksjon er det beskrevet senskader på hjerte, lunger, nervesystem og nevropsykologiske funksjoner. Her er en prosedyre utformet med hensikt å oppdage senskader etter gjennomgått covid-19 som vil utgjøre en helsemessig sikkerhetsrisiko for den ansatte. Videre sikre at den ansatte ikke utgjør en sikkerhetsrisiko under oppdrag for seg selv, kollegaer eller gjennomføring av arbeidsoppgaver i tjenesten.
>> Se prosedyre (pdf)

Forebygging – på koronaavstand (26.06.20)
Forebygging, kampanjer og andre kommunikasjonstiltak blir annerledes i år, uten hjemmebesøk og store arrangementer der mange møtes. Vi har samlet noen eksempler på aktiviteter til inspirasjon og nytte.
>> Les mer om gjennomførte og planlagte aktiviteter

Endring av turnus
Eksempel fra Øvre Romerike brann og redning:
>> Vurdering midlertidig endring av turnus for ansatte i heltidsberedskap.

Smittevernkurs
Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitessjukehus, Helse Bergen har utviklet smittevernkurs tilpasset Brann- og redningsetaten. Kurset presenterer basale smitteverntiltak.
>> Smittevernkurs

Kurset er utarbeidet av Christmastable Production (CTP) v/ Dan Remy Falkanger og Ørjan Jensen i samarbeid med Nordhordaland brann og redning.

Råd og pålegg om forholdsregler under Covid-19 pandemien
Salten brann- og redning IKS har utarbeidet en stående ordre som gir råd og pålegg om forholdsregler under Covid-19 pandemien. 
>> Råd og pålegg om forholdsregler under Covid-19 


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.