Informasjon og eksempler på tiltak fra brann- og redningsvesenet

På denne siden samler vi utvalgte rutiner, instrukser og råd utarbeidet av brann- og redningsvesenet selv.

DSB velger å legge dette ut for å bidra til erfaringsdeling og informasjonsflyt i forbindelse med covid 19-pandemien. Dersom det er spørsmål til innholdet, bes du ta kontakt direkte med det aktuelle brann- og redningsvesenet. DSB har ikke vurdert eller kvalitetssikret de ulike bidragene.

Prosedyre for testing og resertifisering av operativt personell som har gjennomgått covid-19 infeksjon (20.01.21)
Etter gjennomgått covid-19 infeksjon er det beskrevet senskader på hjerte, lunger, nervesystem og nevropsykologiske funksjoner. Her er en prosedyre utformet med hensikt å oppdage senskader etter gjennomgått covid-19 som vil utgjøre en helsemessig sikkerhetsrisiko for den ansatte. Videre sikre at den ansatte ikke utgjør en sikkerhetsrisiko under oppdrag for seg selv, kollegaer eller gjennomføring av arbeidsoppgaver i tjenesten.
>> Se prosedyre (pdf)

Forebygging – på koronaavstand (26.06.20)
Forebygging, kampanjer og andre kommunikasjonstiltak blir annerledes i år, uten hjemmebesøk og store arrangementer der mange møtes. Vi har samlet noen eksempler på aktiviteter til inspirasjon og nytte.
>> Les mer om gjennomførte og planlagte aktiviteter

Endring av turnus
Eksempel fra Øvre Romerike brann og redning:
>> Vurdering midlertidig endring av turnus for ansatte i heltidsberedskap.

Smittevernkurs
Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitessjukehus, Helse Bergen har utviklet smittevernkurs tilpasset Brann- og redningsetaten. Kurset presenterer basale smitteverntiltak.
>> Smittevernkurs

Kurset er utarbeidet av Christmastable Production (CTP) v/ Dan Remy Falkanger og Ørjan Jensen i samarbeid med Nordhordaland brann og redning.

Råd og pålegg om forholdsregler under Covid-19 pandemien
Salten brann- og redning IKS har utarbeidet en stående ordre som gir råd og pålegg om forholdsregler under Covid-19 pandemien. 
>> Råd og pålegg om forholdsregler under Covid-19