Rapportering, samarbeid og informasjonsutveksling

DSB ønsker tett og løpende dialog med brann-Norge i denne situasjonen. Direktoratet bidrar gjerne med råd og veiledning knyttet til etterlevelse av vårt regelverk. Dette er en situasjon som kan vare lenge, og vi har et felles mål om å finne løsninger som sikrer tilstrekkelig robusthet og utholdenhet over tid. For å få et godt situasjonsbilde og sikre god informasjonsutveksling, arrangeres det ukentlige møter med Nasjonalt brannfaglig råd og 110-lederne.

Ukentlig rapportering:

Justis – og beredskapsdepartementet er definert som lederdepartement for håndtering av Covid-19-hendelsen og etterspør overordnet status på håndtering av situasjonen hos 110 og alle brann- og redningsvesen. DSB innhenter og sammenstiller informasjon og videreformidler denne til departementet.

For brann- og redningsvesen rapporteres det på nåværende og fremtidig (neste uke) beredskapsstatus og ledelse i brannvesen, samt tiltak som er vurdert eller iverksatt.

For 110-sentralen rapporteres det på nåværende driftsstatus, forventet status kommende periode, tiltak som er vurdert eller iverksatt og annen nyttig info for DSB.

For DSB er jobben brann- og redningsvesenet og 110 gjør meget nyttig, og helhetsbildet denne rapporteringen gir er etterspurt.

DSB anmoder alle brann- og redningsvesen og brannsjefer om å oppgi informasjon til 110 når dette etterspørres.

 


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.