Tilsynsaksjon avfallsanlegg utsatt

DSB samarbeider med Miljødirektoratet for å redusere branner og miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg, og det var planlagt en tilsynsaksjon i juni måned. Tilsynsaksjonen skal gjennomføres av brann- og redningsvesenet i fellesskap med fylkesmannen, Miljødirektoratet og DSB, der hvor DSB er tilsynsmyndighet.

På grunn av covid-19 utbruddet er det besluttet å utsette tilsynsaksjonen til høsten. Foreløpig planlegger vi aksjonen i oktober under forutsetning av at covid-19 situasjonen er under kontroll. Alle brann- og redningsvesen er orientert om utsettelsen i brev fra DSB datert 24. mars (se vedlegg under). DSB fortsetter samarbeidet med Miljødirektoratet gjennom våren. Opplæringen utsettes til høsten, og er foreløpig planlagt i september.

>> Utsettelse av tilsynsaksjon grunnet covid-19 utbruddet