Tilsynsaksjon avfallsanlegg utsatt

DSB samarbeider med Miljødirektoratet for å redusere branner og miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg, og det var planlagt en tilsynsaksjon i juni måned. Tilsynsaksjonen skal gjennomføres av brann- og redningsvesenet i fellesskap med fylkesmannen, Miljødirektoratet og DSB, der hvor DSB er tilsynsmyndighet.

På grunn av covid-19 utbruddet er det besluttet å utsette tilsynsaksjonen til høsten. Foreløpig planlegger vi aksjonen i oktober under forutsetning av at covid-19 situasjonen er under kontroll. Alle brann- og redningsvesen er orientert om utsettelsen i brev fra DSB datert 24. mars (se vedlegg under). DSB fortsetter samarbeidet med Miljødirektoratet gjennom våren. Opplæringen utsettes til høsten, og er foreløpig planlagt i september.

>> Utsettelse av tilsynsaksjon grunnet covid-19 utbruddet


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.