Brannforebygging i koronatider

Det er mer enn 4 år siden dagens forskrift om brannforebygging trådte i kraft. Med denne fikk brann- og redningsvesenet nye verktøy i det forebyggende arbeidet. Det har ført til mange gode tiltak og veldig god trening i å tenke utenfor boksen.

Dette gir landets forebyggende avdelinger et fortrinn når det nå gjelder å være endrings- og tilpasningsdyktig i krisetid. Nå er vi i en situasjon hvor vi alle må tenke litt annerledes om hvordan vi skal gjøre jobben vår, samtidig som vi skal bidra i den nasjonale dugnaden for å begrense smitte.

DSBs råd er å teste ut nye metoder og innfallsvinkler til det brannforebyggende arbeidet. Vær fleksible. Det er fullt mulig å drive forebyggende arbeid selv om kontakten mellom mennesker skal begrenses til et minimum. Vi anbefaler også at dere har dialog og et samarbeid med de dere skal hjelpe med sin forebygging. Det finnes mange digitale plattformer som kan tas i bruk – både en til en og for å nå mange på en gang. Mange bransjer har utfordringer nå. Drøft gjerne med disse hvordan dere best kan få til dette sammen.

Dersom dere opplever rolige tider kan det også være en fin anledning til å evaluere det forebyggende arbeidet og de ulike tiltakene dere jobber med og har jobbet med. Kanskje er det behov for å endre eller justere tiltakene eller å samarbeide med nye eller andre aktører.

Eksempler på tiltak:

 Alternative forebyggende tiltak:

  • Veiledning ved hjelp av videotelefon/mobilkamera (for eksempel ved spørsmål om fyring eller fyringsanlegg)
  • Tilsyn med §13 objekter via Skype, telefon eller ved dokumenttilsyn.
  • Feiing fra tak – husk å avtale uttak av sot.
  •  
  • Alternativ digital informasjon og motivasjon til publikum: Legg ut informasjon på hjemmesider og i sosiale medier, lag og tilby webinar/opplæringsfilmer
  • Bruk tiden godt til å kartlegg og planlegge for når krisen er over: Oppdatering av risikokartleggingen i kommunen ref. § 14 i forskrift om brannforebygging – er det for eksempel objekter som skal inn eller ut av oversikten over særskilte brannobjekter.
  • Lag planer, rutiner og instrukser som har blitt nedprioritert tidligere
  • Lag kommunikasjonsplaner.
  • Finn metoder å nå ulike målgrupper på som kan gjennomføres i tråd med helsemyndighetens råd og krav til smittevern.
  • Evaluering av det forebyggende arbeidet.

Lykke til med det brannforebyggende arbeidet!