Grunnleggende beredskap og kontinuitetsplanlegging

Brann- og redningsvesen må i denne situasjonen ha fokus på grunnleggende beredskap. Vi vil derfor understreke viktigheten av at det utarbeides en kontinuitetsplan, der lovpålagt oppgaver er prioritert (i henhold til brann og eksplosjonsvernloven § 11 første ledd).

DSB har utarbeidet en veileder i kontinuitetsplanlegging, som gir praktiske råd om hvordan virksomheter kan opprettholde produksjon av varer og tjenester ved alvorlige hendelser som rammer samfunnet og virksomheten.

>> Veileder i kontiunitetsplanlegging

Vi oppfordrer til å legge stor vekt på dialog og samarbeid med andre nød- og beredskapsaktører lokalt og regionalt, slik at man får en felles dugnad og effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser.