Grunnleggende beredskap og kontinuitetsplanlegging

Brann- og redningsvesen må i denne situasjonen ha fokus på grunnleggende beredskap. Vi vil derfor understreke viktigheten av at det utarbeides en kontinuitetsplan, der lovpålagt oppgaver er prioritert (i henhold til brann og eksplosjonsvernloven § 11 første ledd).

DSB har utarbeidet en veileder i kontinuitetsplanlegging, som gir praktiske råd om hvordan virksomheter kan opprettholde produksjon av varer og tjenester ved alvorlige hendelser som rammer samfunnet og virksomheten.

>> Veileder i kontiunitetsplanlegging

Vi oppfordrer til å legge stor vekt på dialog og samarbeid med andre nød- og beredskapsaktører lokalt og regionalt, slik at man får en felles dugnad og effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

 


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.