Deltidspersonell som risikerer trekk i dagpenger

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt tilbakemelding på DSBs brev av 26.03.2020.

Det vil ikke bli gjort endringer i regelverket for dagpenger.

Som en midlertidig ordning under covid-19-situasjonen oppfordres kommunene til å betale deltidspersonell som er permitterte eller blitt arbeidsledige fra sin hovedstilling, et tillegg som kompenserer for avkortningen i dagpenger som følge av arbeidet i brann- og redningsvesenet.

Kommunene vil kompenseres for merutgiftene til dette i forbindelse med den helhetlige kompensasjonen til kommunene for håndtering av covid-19-situasjonen.

Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet:
>> Brann- og redningsvesen med deltidspersonell - trekk i dagpenger (PDF)