Dataprogrammer for farlig gods, trening og øvelser

Foto: Colourbox

Her er en oversikt over digitale verktøy som kan være nyttige for nødetatene, spesielt brann- og redningsvesenet.

Farlig gods-permen 

Farlig gods-permen er igjen tilgjengelig i ny digital utgave.

Nettsiden er utarbeidet av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS i samarbeid med IUA Sør-Trøndelag og DSB.

Du kan søke etter stoffnavn, UN-nr eller farenummer, og få opp spesifikk informasjon om farlig gods. Farlig gods-permen har vist seg svært nyttig for brannvesenet, spesielt i forbindelse med hendelser hvor farlig gods er involvert.

Nettstedet vil være under kontinuerlig utvikling, og brukerne kan sende inn innspill og forslag.

>> Farlig gods-permen


Fire Training og Hazmat Training

Trening- og øvelsesprogrammene Fire Training og HazMat Training (svensk versjon) krever registrering og innlogging:

>> Programpakke (RIB) på MSBs hjemmeside

Programmene brukes ofte av nødetatene og særlig brannvesenet.

DSB gjør oppmerksom på at det kan være mindre forskjeller når det gjelder anbefalt beredskapstaktikk mellom Sverige og Norge.

Fire Training er utviklet av MSB i samarbeid med de nordiske landene, Slovenia og Spania, og er ment å gi brann- og redningsetatene basiskunnskaper om brann som fenomen, om brannutvikling og om brannslokking. Treningsprogrammet er utviklet av den samme prosjektgruppen som har utviklet opplæringsprogrammet HazMat Training, hvor også DSB har deltatt. Programmet kan benyttes til opplæring både på arbeid og i hjemmet. Det er delt opp i flere kapitler som brannteori, brannkjemi, brannfysikk, branntyper, giftighet, bekjempelse, slokkemidler etc.

HazMat Training er utviklet for å gi brann- og redningsetatene basiskunnskaper om farlig gods. Programmet inneholder også informasjon om CBRNE-våpen, og foruten et fyldig oppslagsverk gir programmet muligheter til å trene på taktiske beslutninger. Brukeren presenteres for ulike scenarier der de taktiske valgene kommenteres og brukeren rettledes hvis det svares feil. I tillegg finnes en øvelses- og eksamensmodul som kan brukes til evaluering av den enkelte bruker.