Skogbrannberedskap

 

For å styrke skogbrannberedskapen, settes to skogbrannhelikopter i beredskap allerede fra 23. mars.

Nå er det også ekstra viktig å forebygge skogbrann, og vi oppfordrer alle til å kommunisere det svært tydelig i tiden framover. Et eksempel til etterfølgelse, kan være den kraftfulle meldingen fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS: https://nrbr.no/ikke-tenn-bal-eller-brenn-brate-na/