Bålforbudet til behandling i departementet

DSB har i tett dialog med brann- og redningsvesenet og Justis- og beredskapsdepartementet sett på muligheten for å gi kommunen en utvidet myndighet til å nedlegge forbud lokalt mot å gjøre opp ild. Denne myndigheten er tenkt benyttet når brannfaren er spesielt stor eller når andre ekstraordinære forhold foreligger.

Hvis store deler av mannskapet i brann- og redningsvesenet havner i hjemmekarantene som følge av koronasmitte, er dette eksempel på et ekstraordinært forhold. DSB har derfor fått lov til å sende forslaget som et hasteoppdrag til departementet. Forslaget er nå til behandling.