Bålforbudet til behandling i departementet

DSB har i tett dialog med brann- og redningsvesenet og Justis- og beredskapsdepartementet sett på muligheten for å gi kommunen en utvidet myndighet til å nedlegge forbud lokalt mot å gjøre opp ild. Denne myndigheten er tenkt benyttet når brannfaren er spesielt stor eller når andre ekstraordinære forhold foreligger.

Hvis store deler av mannskapet i brann- og redningsvesenet havner i hjemmekarantene som følge av koronasmitte, er dette eksempel på et ekstraordinært forhold. DSB har derfor fått lov til å sende forslaget som et hasteoppdrag til departementet. Forslaget er nå til behandling.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.