Nødnett og oppetid

DSB har mottatt flere henvendelser vedrørende oppetid på Nødnett i dagens situasjon. Nødnett fungerer som normalt, og vi har god beredskap for å kunne opprettholde normal drift fremover.

Det er iverksatt en rekke tiltak både i DSB og hos underleverandører av Nødnett som følge av at Covid-19 kan medføre redusert arbeidskraft, stor trafikk i nettet, reiserestriksjoner m.m. For mer informasjon vedrørende Nødnett, se her: https://www.nodnett.no/