Gjennomføring av opplæring mot kompetansebevis K-160

Det har vært pålagt restriksjoner ved gjennomføring av opplæring for kompetansebevis K-160 for førere av utrykningskjøretøy.

Publisert og sist oppdatert: 25.05.2020

I forbindelse med at det nå er noe lettelse i smittevernrådene, har Helsedirektoratet og Vegdirektoratet drøftet muligheten for lettelser i gjennomføringen.

Helsedirektoratet og Vegdirektoratet er enig om å fortsette med samme begrensninger for antall deltagere, avstand og smitteverntiltak med renhold mv. som myndighetene til enhver tid informerer om. Ved gjennomføring av slike kurs, legges det vekt på følgende:

  • Ved kjøring i øvingsbil kan det nå være fire personer i bilen
  • Deltagerne skal deles inn i grupper som skal holdes mest mulig faste gjennom kurset
  • Kjøretøyet som brukes skal desinfiseres på overflater med såpevann, alternativt spritvask mellom hver gruppe
  • Ved pauser skal vanlige forsiktighetsråd følges