Sped- og småbarnsutstyr

Her finner du informasjon om kravene til sped- og småbarnsutstyr, og om hvem som har ansvaret for at de ulike kravene er oppfylt. Denne teksten verken erstatter eller inneholder all informasjon om regelverket.

COLOURBOX32439842.jpg

Hva er sped- og småbarnsutstyr?

Utstyr og produkter som er rettet mot brukergruppen sped- og småbarn, men som ikke er for eksempel leker eller motoriserte produkter, er sped- og småbarnsutstyr.

Eksempler på sped- og småbarnsutstyr:

  • smokk og smokkesnor
  • møbler til barn, for eksempel seng, stol, vogn og grind
  • barneklær
  • vognpose
  • ammeinnlegg

Regelverk

Sped- og småbarnsutstyr som skal omsettes i Norge er generelle forbrukerprodukter. Generelle forbrukerprodukter må følge produktkontrolloven for at de skal være trygge og lovlige å selge i Norge. Alle som produserer, importerer og distribuerer sped- og småbarnsutstyr er ansvarlige for å oppfylle kravene som stilles i lovverket.

Virksomheter som tilbyr produkter, skal også oppfylle regelverket etter internkontrollforskriften. Les mer om krav til internkontroll i veilederen i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter.

Les mer om krav til generelle forbrukerprodukter for deg som produserer, importerer eller omsetter produkter i Norge.

Bruk av standarder

En måte å følge regelverket på er ved å følge en relevant, harmonisert standard.

Les mer om bruk av standarder her.

Dersom du ikke bruker standarder

Dersom produsenten ikke bruker en harmonisert, relevant standard, må produsenten gi detaljert informasjon i den tekniske dokumentasjonen for det aktuelle produktet om hvordan helse- og sikkerhetskravene for utstyret er oppfylt.

Farlige produkter

Produsenter, importører og distributører har en plikt til å melde fra til myndighetene om produktene de har gjort tilgjengelig kan ha en uakseptabel risiko for helseskade og/eller miljøforstyrrelse. Meldingen skal sendes umiddelbart etter at kunnskap om risikoen er kjent.

Dersom produktet er omsatt kun på det norske markedet skal det meldes inn på DSBs meldepliktskjema. Hvis din virksomhet har produsert, importert eller distribuert et produkt som utgjør risiko i andre EU- eller EØS-stater, skal du bruke EUs meldepliktskjema.

farligeprodukter.no finner du informasjon om hvorfor, når og hvordan du skal melde fra om farlige produkter, og hvilke tiltak som kreves for å tilbakekalle et farlig produkt.

Les mer om farlige produkter her.