Store arrangementer

Det å tilby store arrangementer er en forbrukertjeneste. Alle arrangementer som tilbys i Norge skal være trygge. Dessverre har det vært store og alvorlige ulykker i mange land. Derfor stilles det store krav til at arrangørene oppfyller alle sikkerhetskrav.

COLOURBOX53206598.jpg

Store arrangementer er en forbrukertjeneste som hovedsakelig tilbys til private brukere. Det er ikke avgjørende om den som tilbyr tjenesten er offentlig eller privat, om det er næringsvirksomhet eller frivillig, eller om det tas betaling for å delta. Store arrangementer som forbrukertjeneste omfatter arrangører, publikum, deltagere, ansatte, frivillige.

Eksempler på store arrangementer:

  • Festivaler
  • Konserter
  • Teater
  • Sportsarrangementer

Regelverk

De som er ansvarlige for store arrangementer må oppfylle en rekke krav og regelverk for at sikkerheten for de som er til stede blir ivaretatt. Derfor er det utarbeidet en veileder for sikkerhet ved store arrangementer med en innføring i krav og regelverk.

Veilederen er en håndbok som skal være til nytte for både arrangører og myndigheter. Veilederen er i stor grad rettet inn mot festivaler og konsertarrangementer, men er også aktuell for sportsarrangementer.

Ansvar for sikkerheten

Produktkontrolloven stiller krav til at eier eller leder er ansvarlig for sikkerheten ved aktiviteten. Det betyr at eier eller leder skal kjenne til, og følge, regelverket. De skal også ha nødvendig kunnskap for å vurdere risiko.

Selv om virksomheten bruker en konsulent, eller får annen ekstern hjelp i vurderingen, er det fortsatt eier eller leder av virksomhet som har ansvaret for at sikkerheten til enhver tid blir ivaretatt.

Les mer i Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester.

Krav til sikkerhet og beredskap

Å ha ansvaret for et arrangement er en stor og omfattende oppgave. Det er viktig at de ansvarlige for arrangementet starter arbeidet med sikkerhet og beredskap tidlig, og overholder de lover som gjelder for det enkelte arrangement.

Den som er ansvarlig for arrangementets sikkerhet må få en oversikt over hvilke forventninger interne og eksterne aktører (myndigheter, samarbeidspartnere og andre) har til sikkerhetsarbeidet.

All informasjonen som innhentes i oppstartfasen brukes som grunnlag for nødvendige risikovurderinger og som beslutningsgrunnlag for videre planlegging. Som arrangør, vil du måtte forholde deg til fagregelverk fra en rekke myndigheter.

Internkontroll

En arrangør er underlagt bestemmelsene i internkontrollforskriften. Plikten til internkontroll påligger virksomhetens ledelse eller eier.

Les mer om internkontroll i Veilederen i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter.

Du finner også informasjon om internkontroll her.

Andre fagmyndigheter

DSB har fag- og tilsynsmyndighet for forbrukertjenester, men på store arrangementer kan også følgende myndigheter ha fag- og tilsynsmyndighet: