EU og EØS varslet om 3412 farlige produkter i 2023

EU-kommisjonen har skrevet årsrapport om funn av farlige produkter i EU og EØS for 2023. De fleste produktene det ble varslet om var kjemisk farlig kosmetikk, etterfulgt av leketøy, kjøretøy og elektriske produkter.

imaged081.png

Myndighetene i EU og EØS varsler hverandre om farlige produkter gjennom sitt felles varslingssystem, Safety Gate. Totalt ble det varslet om 3412 farlige produkter i 2023. Det er en økning på nærmere 1300 varsler fra året før.

- Det økte antallet varsler betyr ikke nødvendigvis at det er flere farlige produkter på markedet, men det kan reflektere at det er en sterkere forpliktelse til markedstilsyn fra myndighetenes side, sier seksjonssjef i DSB, Mari Grande Austad.

Produkter med farlige kjemiske stoffer varsles oftere enn før
I 2023 utgjorde 32 % av varslene kosmetikk med kjemisk farlige stoffer, mot 10 % året før. 13 % av varslene var om leketøy, etterfulgt av kjøretøy som stod for 12 %. På fjerdeplass var elektriske produkter, som stod for 10% av varslene.

Det ble gjort funn av kjemiske stoffer i kosmetikk- og hudpleieprodukter samt i elektriske produkter, klær, smykker, leketøy og hobby-/sportsutstyr, både i Norge og resten av Europa.

I Norge var det også en økning av produkter med farlige kjemisk stoffer
Av totalt 17 produkter som norske myndigheter varslet om, inneholdt 14 av disse farlige kjemiske stoffer. Flere av produktene ble kjøpt fra norske nettbutikker og testet for innhold av kjemiske stoffer som er til fare for mennesker og på ytre miljø.

- Ett av produktene med skadelig kjemisk innhold var en Pokemon Pikachu-klokke for barn fra AliExpress. Norske myndigheter fjernet barneklokken fra det norske markedet, publiserte informasjon om faren på nettsiden for farlige produkter, og varslet andre EU- og EØS-land gjennom Safety Gate, sier Austad.

I Norge er det Mattilsynet som er ansvarlig myndighet for kjemiske egenskaper i kosmetikk- og hudpleieprodukter, mens Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet for kjemiske egenskaper i øvrige produkter.

Les EU-kommisjonens årsrapport for 2023.
Les om farlige produkter fra 2022 her.

Les mer om nettsiden for farlige produkter i Norge.