Madrasser og stoppede møbler

Det er krav til at madrasser og stoppede møbler ikke skal være for brennbare. Her finner du informasjon om kravene til madrasser og stoppede møbler, og om hvem som har ansvaret for at de ulike kravene er oppfylt. Hensikten med kravene er å forebygge helseskader forårsaket av at madrasser og stoppede møbler antennes av sigaretter. Denne teksten verken erstatter eller inneholder all informasjon om regelverket.

COLOURBOX6795869.jpgFoto: Colourbox

Definisjoner

Med madrass menes et stoppet produkt beregnet til å sove på. Eksempler på madrasser:

  • Overmadrasser
  • Stoppede sengebunner

Med stoppede møbler menes sittemøbler og kombinerte sitte- og liggemøbler som er stoppet. I tillegg menes også stoppede deler som kan settes sammen til et møbel.

Regelverk

Madrasser og stoppede møbler skal oppfylle kravene i forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler.

Madrasser og stoppede møbler er generelle forbrukerprodukter og skal også følge regelverket etter produktkontrolloven. Det betyr at madrasser og stoppede møbler må oppfylle flere regelverk samtidig. Du kan lese mer om produkter som må oppfylle flere regelverk her.

Bruk av standarder

Madrasser og stoppede møbler skal motstå antennelse av ulmende sigarett i overensstemmelse med spesifikke kriterier gitt i anerkjente standarder.

En måte å følge regelverket på er å bruke en relevant, harmonisert standard. En harmonisert standard fastsetter krav og testmetoder.

Les mer om bruk av standarder her.

Uten standard

Dersom produsenten ikke bruker en harmonisert, relevant standard, må produsenten gi detaljert informasjon i den tekniske dokumentasjonen for det aktuelle produktet om hvordan helse- og sikkerhetskravene for produktet er oppfylt.

Hvem er ansvarlig?

Alle som produserer, importerer og distribuerer madrasser og stoppede møbler er ansvarlige for å oppfylle kravene som stilles i lovverket.

Les mer om produsentens forpliktelser, importørens forpliktelser og distributørens forpliktelser.

Teknisk dokumentasjon

Det er krav til at produsenten utarbeider teknisk dokumentasjon som skal gjøre det mulig å vise at regelverket er fulgt.

Det er importøren sitt ansvar å sørge for at produsenten har utarbeidet teknisk dokumentasjon. Den tekniske dokumentasjonen skal utarbeides før produktene blir satt i omsetning.

Den som forskriften retter seg mot, skal kunne dokumentere at krav om sikkerhetsnivå i forskriften er overholdt. 

Annen informasjon som skal være tilgjengelig om produktet er oppgitt i § 10 i produktkontrolloven.

Det er også krav til dokumentasjon for å kunne spesifisere og spore produktenes opprinnelse.