Sports- og fritidsprodukter

Sports- og fritidsprodukter skal oppfylle en rekke krav på det norske markedet for at de skal være trygge å bruke. Alle som markedsfører sports- og fritidsprodukter, må derfor kjenne til, og oppfylle, regelverket. Her finner du informasjon som skal veilede deg om kravene. Denne teksten verken erstatter eller inneholder all informasjon om regelverket.

COLOURBOX31290196.jpg

Hva er sports- og fritidsprodukter?

Sports- og fritidsprodukter omfatter et bredt spekter av produkter. Alt fra produkter som er ment til trening, tur, sportslig glede og utfoldelse, til produkter som er avgjørende for å ivareta sikkerheten i en aktivitet.

Eksempler på sports- og fritidsprodukter:

  • ski og skibindinger
  • klatreutstyr
  • snorkel og dykkermaske
  • hjelmer til ulike aktiviteter
  • produkter til sport og spill

Regelverk

Sports- og fritidsprodukter er generelle forbrukerprodukter, og må oppfylle regelverket etter produktkontrolloven.

Noen produkter som brukes i fritidsaktiviteter vil også måtte følge annet regelverk. Dersom produktene er personlig verneutstyr, som for eksempel hjelm, klatreutstyr og redningsvester, må det også følge forskrift om personlig verneutstyr. Produkter som gassdrevne kokeapparater og primus, må i tillegg følge forskrift om gassapparater.

En måte å følge regelverket på er ved å følge en relevant standard.

Les mer om bruk av standarder her.

I veilederen om krav til sportsprodukter kan du som produsent, importør eller distributør lese om generelle krav for noen typiske sport- og fritidsprodukter. Veilederen i internkontroll er et hjelpemiddel som skal bidra til sikkerheten ved produkter.

CE-merke

Mye av sportsutstyret som er på markedet skal ikke CE merkes. Noe sportsutstyr skal allikevel CE-merkes, som for eksempel klatreutstyr, som defineres som personlig verneutstyr. Gassdrevne kokeapparater og primuser skal også CE-merkes.

Les mer om CE-merking 

Farlige produkter

Virksomheter plikter å melde ifra om produkter som er farlige, og hvilke tiltak de oppretter for å hindre personskade.

Les mer om farlige produkter.