Aerosolbeholdere

Aerosolbeholdere på det norske markedet skal oppfylle kravene i forskrift om aerosolbeholdere. Det betyr at alle som konstruerer, produserer, importerer, markedsfører, fyller eller omsetter aerosolbeholdere plikter å følge forskriften.

Her finner du informasjon om krav til aerosolbeholdere. Denne teksten verken erstatter eller inneholder all informasjon om regelverket.

COLOURBOX31179470 (1).jpg

Hva er en aerosolbeholder?

En aerosolbeholder er en engangsbeholder av metall, glass eller plast. Den har en utløsningsmekanisme som kan tømme ut innholdet som en gass, skum, krem, pulver, eller i væskeform.

Eksempler på aerosolbeholdere:

 • Barberskum
 • Spraykrem (spiselig)
 • Hårspray
 • Billakk
 • Slokkespray

Regelverk og standarder

Regelverket for aerosolbeholdere står i forskrift om aerosolbeholdere. En måte å følge regelverket på er å følge en relevant standard. Les mer om bruk av standarder her. Det er også krav til internkontroll.

Du finner informasjon om klassifisering, merking og emballering i Forordning (EF) nr. 1272/2008.

Les mer om prøvemetoder for bestemmelse av brannfarlige aerosolbeholdere i direktiv 2008/47/EF (som angitt i punktene 6.3.1 til og med 6.3.3.4.1)

Unntak fra forskriften

Forskriften gjelder ikke for aerosolbeholdere:

  • med totalvolum under 50 ml
  • med totalvolum over 1000 ml
  • av glass med et volum over 220 ml
  • av glass med et totalvolum over 150 ml

Konstruksjon og utstyr

Aerosolbeholderen skal oppfylle krav til konstruksjon og utstyr. Det betyr blant annet at:

 • ventilen skal kunne lukke aerosolbeholderen slik at den er tett
 • ventilen skal være beskyttet mot utilsiktet åpning og skade, for eksempel med et lokk
 • aerosolbeholderen skal ikke påvirkes av eget innhold, selv under lengre lagring

Teknisk dokumentasjon

Det er ikke krav til at teknisk dokumentasjon skal følge med, men produsent, importør og andre omsetningsledd skal kunne fremlegge testdokumentasjon om myndighetene ber om dette.

Merking og informasjon

Aerosolbeholdere har krav til merking og bruksanvisning. Merkingen skal være direkte på aerosolbeholderen, og det skal stå på norsk eller et språk som ligner norsk. Det er også krav til at merkingen er synlig, lett å lese og ikke kan fjernes.

Merkingen skal inneholde:

 • navn og adresse eller varemerke til ansvarlig for markedsføringen i EØS
 • symbolet «З» som bekrefter at den følger krav i forskrift om aerosolbeholdere. Det er derfor ikke krav til CE-merke
 • produksjonspartiets nummer
 • beholderens totalvolum
 • «Oppbevares utilgjengelig for barn»: Hvis aerosolbeholderen er en forbrukervare 
 • Eventuelle andre risikoer som advarer om farer. En eventuell bruksanvisning skal inneholde de samme bruksregler som aerosolbeholderen er merket med.

Det skal oppgis hvor stor prosent av innholdet som er brannfarlig, ved å merke beholderen med:

 • "X prosent (masse) av innholdet er brannfarlig".

Aerosolbeholdere har flere krav til merking, se kapittel 3 i forskriften.