Aktivitetsparker

Det å tilby barn lek i aktivitetsparker er å regne som en forbrukertjeneste. De som er ansvarlige for aktivitetsparker plikter å følge krav og regler slik at sikkerheten til alle involverte er ivaretatt. Her finner du informasjon om kravene. Denne teksten verken erstatter eller inneholder all informasjon om regelverket.

COLOURBOX46679964.jpgFoto: Colourbox

Forbrukertjenesten aktivitetsparker er et samlebegrep for aktiviteter som vanligvis kalles lekeland og trampolineparker med tilhørende utstyr som hovedsakelig tilbys private brukere.

Det er ikke avgjørende om den som tilbyr tjenesten er offentlig eller privat, om det er næringsvirksomhet eller frivillig, eller om det tas betaling for å delta.

Lekeland

Lekeland inkluderer:

 • Lekeplassutstyr og lekeapparater
 • Aktivitetsløyper
 • Arrangering av barneselskap
 • Aktiviteter
 • Lekeland i kjøpesentre og restauranter

Trampolineparker

Trampolineparker kan bestå av:

 • flere trampoliner knyttet til hverandre
 • områder for å utføre triks på trampolinene
 • skumgummibasseng eller foam pit, hvor du hopper fra trampolinene

NB: Trampoliner som er beregnet for hjemmebruk skal oppfylle kravene i leketøyforskriften, og egner seg ikke til kommersiell drift. Les mer om leketøy her.

Regelverk

Den som tilbyr aktivitetsparker, inkludert utleie, import og omsetning av produkter, må kjenne til, og følge regelverket:

Standarder

En måte å følge regelverket på er å følge en relevant standard. Standarder spesifiserer grunnleggende sikkerhetskrav.

Når du planlegger, bygger og vedlikeholder trampolineparker eller hoppområder, er det anbefalt å benytte eksisterende standarder, som for eksempel en av følgende:

 • den amerikanske standarden ASTM F2970-15
 • den britiske standarden PAS 5000:2017
 • de australske ATPA-retningslinjene

For lekeplassutstyr og fallunderlag anbefales det å bruke følgende europeiske standarder:

 • NS-EN 1176
 • NS-EN 1177

Du finner standarder på Standard Norge sine nettsider.

Les mer om bruk av standarder her.

Teknisk dokumentasjon

Produkter som gjøres tilgjengelig for forbruker ved utleie, lån eller salg skal være dokumentert trygt. Det er derfor krav til følgende teknisk dokumentasjon for alle produkter:

 • testdokumentasjon eller annen relevant produktinformasjon
 • risikovurdering

Ansvar for sikkerheten

Den som eier eller leder en virksomhet er ansvarlig for sikkerheten ved aktiviteten. Det betyr at eier eller leder skal kjenne til, og følge, regelverket. De skal også ha nødvendig kunnskap for å vurdere risiko.

Selv om virksomheten bruker en konsulent, eller får annen ekstern hjelp i vurderingen, er det fortsatt eier eller leder av virksomhet som har ansvaret for at sikkerheten til enhver tid blir ivaretatt.

Les også: Sikkerhet på lekeland - informasjon til deg som driver lekeland

Krav til risikovurderinger

Aktivitetene skal være sikre å utøve, uten noen uakseptabel risiko for helseskade. Leder eller eier av virksomheten skal treffe rimelige tiltak for å forebygge at tjenesten medfører helseskade. Det skal utarbeides en plan for beredskap i tilfelle uønskede hendelser inntreffer, som for eksempel personskader.

Les mer i Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester.

Internkontroll

Virksomheter skal arbeide systematisk med sikkerheten ved produkter og forbrukertjenester, og skal:

 • gjennomføre risikovurderinger av produkter og forbrukertjenester før de gjøres tilgjengelig
 • gjøre løpende oppfølging etter hendelser og endringer
 • sørge for at systemet for internkontroll inneholder klare oppgaver og ansvarsforhold knyttet til sikkerhet ved produkter og forbrukertjenester

Deler av internkontrollen skal dokumenteres skriftlig og være tilgjengelig ved etterspørsel fra myndigheter. 

Les mer om internkontroll i Veilederen i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter.

Du finner også mer informasjon om internkontroll her.

Krav til nødvendig utstyr

Dersom verneutstyr er påbudt eller nødvendig for at aktiviteten skal være sikker, har eier et ansvar for å tilby sikkert utstyr. For aktivitetsparker kan bruk av personlig verneutstyr som klatreseler, tau eller autobelay være viktig for å ivareta sikkerheten. Den som tilbyr aktivitetsparker, har derfor et ansvar for:

 • å tilby nødvendig utstyr
 • å kontrollere at utstyret er sikkert å bruke
 • å gi en innføring i sikker bruk av utstyret

Dersom forbruker har blitt pålagt å ta med eget utstyr, er det eier av aktivitetsparken sitt ansvar at utstyret blir kontrollert.

Les mer om utstyrskravene i forskrift for personlig verneutstyr.

Krav til at produkter er sikre

Det må arbeides systematisk for at produkter som tilbys for salg, utleie eller utlån er sikre. Dette innebærer blant annet:

 • at produkter må risikovurderes før de gjøres tilgjengelig
 • innarbeidelse av sikkerhetskrav i innkjøpsrutiner
 • fast oppfølging etter hendelser
 • etablering av rutiner for håndtering av klager og avvik knyttet til sikkerhet ved produkter
 • rutiner for tilbakekall av farlige produkter

Krav til opplæring og informasjon

Det er krav til at det tilbys tilstrekkelig opplæring og informasjon slik at aktiviteten utøves på en tryggest mulig måte.

Meldeplikt

Dersom virksomheter vet, eller burde vite, at forbrukertjenesten de tilbyr utgjør en uakseptabel risiko for helseskade, plikter de å foreta en vurdering av sikkerheten, og iverksette nødvendige tiltak.

De plikter også å melde DSB om den uakseptable risikoen for helseskade. 

DSB er fag- og tilsynsmyndighet

DSB er fag- og tilsynsmyndighet for aktivitetsparker og skal føre tilsyn med at de som tilbyr slike parker følger reglene og tar det ansvaret de har. Målet er at aktivitetene skal være sikre, og at utstyret som benyttes er trygt. Andre aktuelle fagmyndigheter innen aktivitetsparker er Statens jernbanetilsyn.