Feil på kabelgjennomføringer i eksplosjonsfarlige atmosfærer (ATEX)

Nordiske markedsmyndigheter har i 2023 gjennomført markedskontroll på kabelgjennomføringer for eksplosjonsfarlige atmosfærer (ATEX). Den avdekker flere feil, og viser at rundt halvparten av de undersøkte produktene ikke fullt ut tilfredsstiller kravene. – De norske markedsaktørene jobber nå med å rette opp i avvikene, sier seksjonssjef i DSB, Mari Grande Austad.

imageluij.png
Foto: DSB

- Kabelgjennomføringer er avgjørende for sikkerheten i installasjoner, spesielt i eksplosjonsfarlige områder. De finnes i forskjellige varianter og størrelser. Siden de brukes der kabelen går gjennom en vegg eller kapsling, kanskje inn i en eksplosjonsfarlig sone, er det av største betydning at de oppfyller de strenge kravene som stilles, sier Austad.

Flest feil på kabelgjennomføringer av plast
Markedskontrollen avdekket at kabelgjennomføringer av plast hadde en vesentlig høyere feilprosent enn kabelgjennomføringer i metall. Ingen plastkabelgjennomføringer i størrelse M20 bestod styrketestene. Det kan føre til farlige situasjoner, og kan skyldes alt fra konstruksjonen til mangel på instruksjoner om hvordan man monterer riktig.

Norske produkter oppfylte ikke kravene
En stor andel av produktene fra de norske markedsaktørene hadde mangelfull informasjon for bruk og montering, og fikk derfor avvik eller anmerkning for dette. I mange tilfeller manglet produktet O-ringer.

- De som skal installere utstyr der man benytter kabelgjennomføringer til bruk i eksplosjonsfarlige områder må få riktig informasjon og tilbehør med produktene de skal bruke. Det er også viktig at de følger instruksene som følger med produktet de monterer, sier Austad.

Produktene fra norske markedsaktører hadde ingen avvik til styrketester eller samsvarserklæring. I tillegg fikk alle de norske produktene anmerkning på størrelsen på merkingen, som skal være minst 5 mm høyt.

Feilene er rettet opp
- Etter å ha mottatt resultatene har de norske markedsaktørene rettet opp i avvikene. Det var ikke behov for å gi noen formelle vedtak mot de norske markedsaktørene, sier Austad. 

Et nordisk samarbeid
Markedskontrollen var et nordisk samarbeid som ble koordinert av de finske myndighetene, Tukes, i 2023. DSB deltok fra Norge, og Elsäkerhetsverket fra Sverige.

Les hele rapporten her.