Metodehefte: Evaluering av øvelser


Hensikten med dette metodeheftet er å gi en grunnleggende innføring i hvilke valg og hensyn som man står overfor når man skal i gang med en evaluering.

Veileder

Last ned PDF (3,6MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-464-2 (PDF)
HR-nummer
2393
Utgitt

Heftet gir eksempler på ulike tilnærminger en evaluering kan bestå av, og presenterer ulike maler som kan benyttes. En evaluering blir aldri bedre enn det datagrunnlaget den bygger på. Det er derfor viktig å ha et bevisst forhold til hva slags type data som trengs for å vurdere måloppnåelse og hvordan data kan samles inn.

Se også:
>> VEDLEGG 4 - skjema - ERFARINGSLÆRING ETTER HENDELSER OG ØVELSER