Veileder i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser - grunnbok


Grunnboken gir en innføring i hva øvelser er, hvorfor vi øver, ulike typer øvelser og hvilke faser en øvelse består av.

Bilde av rapportforside

Håndbok

Last ned PDF (3,6MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-385-0 (PDF)
HR-nummer
2325
Utgitt

Grunnboken er delt opp i tre deler. Del I tar for seg øvelser i et større perspektiv, del II handler om de ulike aspektene man bør ta stilling til før man starter arbeidet med å planlegge en øvelse, del III omhandler selve planleggingsprosessen.

Metodeheftene beskriver nærmere de ulike typene øvelser og hvordan man planlegger, gjennomfører og evaluerer disse.

Medodehefter