Metodehefte: Evaluering av øvingar (nynorsk)


Føremålet med dette metodeheftet er å synleggjere korleis ein gjennomfører ei best mogleg evaluering. Det er ikkje føremålet å presentere éin metode for evaluering av øvingar, men vise breidda i metode og data og korleis ulike metodar kan brukast.

Veileder

Last ned PDF (3,6MB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt