Metodehefte: Evaluering av øvingar (nynorsk)


Føremålet med dette metodeheftet er å synleggjere korleis ein gjennomfører ei best mogleg evaluering. Det er ikkje føremålet å presentere éin metode for evaluering av øvingar, men vise breidda i metode og data og korleis ulike metodar kan brukast.

Veileder

Last ned PDF (3,6MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-478-9 (PDF)
HR-nummer
2393
Utgitt