Metodehefte: Speløving (nynorsk)


Dette metodeheftet handlar om speløvingar, og vil meir detaljert vise korleis ein går fram for å planleggje, gjennomføre og evaluere ei speløving.

Håndbok

Last ned PDF (4,2MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-417-8 (PDF)
HR-nummer
2355
Utgitt