Metodehefte: Funksjonsøving (nynorsk)


Dette metodeheftet handlar om funksjonsøvingar, og vil meir detaljert vise korleis ein går fram for å planleggje, gjennomføre og evaluere ei funksjonsøving.

Bilde av forside

Håndbok

Last ned PDF (1,7MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-416-1 (PDF)
HR-nummer
2354
Utgitt