Metodehefte: Fullskalaøving (nynorsk)


Dette metodeheftet handlar om fullskalaøvingar, og vil meir detaljert vise korleis ein går fram for å planleggje, gjennomføre og evaluere ei fullskalaøving.

Bilde av forside

Håndbok

Last ned PDF (3MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
ISBN 978-82-7768-410-9 (PDF)
HR-nummer
2348
Utgitt