Rettleiar i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvingar - grunnbok (nynorsk)


Grunnboka gjev ei innføring i kva øvingar er, kvifor vi øver, ulike typar øvingar og kva fasar ei øving består av.

grunnbok forside

Håndbok

Last ned PDF (5,6MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-409-3 (PDF)
HR-nummer
2347
Utgitt