Metodehefte: Funksjonsøvelse


Dette metodeheftet om funksjonsøvelser er en del av DSBs veiledningsmateriell om øvelser.

Bilde av håndbokens forside

Håndbok

Last ned PDF (626,8KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-396-6 (PDF)
HR-nummer
2334
Utgitt

Dette metodeheftet omhandler funksjonsøvelser, og vil mer detaljert vise hvordan man går frem for å planlegge, gjennomføre og evaluere en
funksjonsøvelse.

Øvrige publikasjoner i samme serie