Metodehefte: Lokal øvingsleder


Hensikten med dette metodehefte er å øke forståelsen for hva rollen innebærer og hva som kreves for å gjøre en god jobb som lokal øvingsleder (LØL).

Veileder

Last ned PDF (5,7MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-471-0 (PDF)
HR-nummer
2400
Utgitt

Oppgavene til en LØL blir mer omfattende og krevende i større, tverrsektorielle øvelser enn i mindre øvelser innad i en virksomhet. I metodeheftet beskrives rollen grundig, men hver virksomhet må selv justere oppgaver og gjøremål ut ifra øvelsens omfang.

For å få en dypere forståelse av de ulike typer øvelser, og hvilke elementer som inngår i dem, anbefales det å lese grunnboken om øvelsesplanlegging eller metodehefte for den typen øvelse som skal gjennomføres