Metodehefte: Fullskalaøvelse


Dette metodeheftet om fullskalaøvelser er en del av DSBs veiledningsmateriell om øvelser.

Bilde av metodeheftets forside

Håndbok

Last ned PDF (1,5MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-395-9 (PDF)
HR-nummer
2333
Utgitt

Metodeheftet omhandler fullskalaøvelser, og vil mer detaljert vise hvordan man går frem for å planlegge, gjennomføre og evaluere en fullskalaøvelse.

Øvrige publikasjoner i samme serie