Metodehefte: Diskusjonsøving (nynorsk)


Dette metodeheftet om diskusjonsøvingar er ein del av DSB sitt rettleiingsmateriell om øvingar.

Bilde av håndbokas forside

Håndbok

Last ned PDF (652,5KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-415-4 (PDF)
HR-nummer
2353
Utgitt

Dette metodeheftet handlar om diskusjonsøvingar, og vil meir detaljert vise korleis ein går fram for å planleggje, gjennomføre og evaluere ei diskusjonsøving.

I same serie