Metodehefte: Diskusjonsøvelse


Dette metodeheftet om spilløvelser er en del av DSBs veiledningsmateriell om øvelser.

Bilde av håndbokens forside

Håndbok

Last ned PDF (652,5KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-394-2 (PDF)
HR-nummer
2332
Utgitt

Dette metodeheftet omhandler diskusjonsøvelser, og vil mer detaljert vise hvordan man går frem for å planlegge, gjennomføre og evaluere en diskusjonsøvelse.

Øvrige publikasjoner i samme serie