Metodehefte: Spilløvelse


Dette metodeheftet om spilløvelser er en del av DSBs veiledningsmateriell om øvelser.

Bilde av håndbokens forside

Håndbok

Last ned PDF (1,9MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-397-3 (PDF)
HR-nummer
2335
Utgitt

Dette metodeheftet omhandler spilløvelser, og vil mer detaljert vise hvordan man går frem for å planlegge, gjennomføre og evaluere en spilløvelse.

Øvrige publikasjoner i samme serie