Øvingsveileder

DSBs øvingsveileder består av en grunnbok og flere metodehefter.

Målgruppen for DSBs øvingsveileder er alle aktører som har behov for å øve, både offentlige, private og frivillige organisasjoner.

Grunnboken gir en innføring i hva øvelser er, hvorfor vi øver, ulike typer øvelser og hvilke faser en øvelse består av. Grunnboken er ikke bare ment for de som skal planlegge og arrangere øvelser, men er vel så mye til hjelp for de som skal delta.

Metodeheftene beskriver nærmere de ulike typene øvelser og hvordan man planlegger, gjennomfører og evaluerer disse.

Grunnbok og metodehefter