Elulykker og strømskader

Alle ulykker og uhell forårsaket av strøm eller lysbue, samt skader på anlegg eller eiendom forårsaket av elektrisitet, skal meldes til DSB.

>> Åpne elektronisk skjema for å melde inn elulykke

Alvorlige ulykker skal i tillegg meldes per telefon til DSB på 33 41 25 00 (sentralbord) eller til DSB vakt på telefon 482 12 000.

Informasjon om medisinsk behandling og når man bør kontakte helsevesenet finner du på Statens arbeidsmiljøinstitutt sine nettsider om strømskader.

Informasjon om elulykker og håndtering av elulykker finner du på NELFOs nettsider.

Melding av ulykker er pålagt i henhold til følgende forskrifter:

  • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg § 8
  • Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 15
  • Forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 3-4
  • Forskrift om maritime elektriske anlegg § 9

I det forebyggende elsikkerhetsarbeidet om strømulykker samarbeider DSB med bl.a. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og NELFO (Foreningen for EL og IT-bedriftene).

Les også: