Dokumentasjon ved søknad om samtykke til å reparere elektromedisinsk utstyr

Følgende dokumentasjon trengs ved søknad om samtykke til å reparere elektromedisinsk utstyr:

Utdanning og praksis må dokumenteres. Følgende kriterier/vilkår stilles til søker:

Det kreves formell fagutdanning som dataelektroniker med elektronikk, mastergrad elektronikk (teknisk høyskole eller universitet), bachelorgrad elektronikk(ingeniørhøyskole), eksamen fra toårig teknisk fagskole innen elektronikk eller utdanning som gir tilsvarende kompetanse.

Utdanningen skal ha en fagkombinasjon som gir relevant elektrokompetanse i forhold til å skulle reparere elektromedisinsk utstyr.

For alle typer utdanning kreves det at søker skal kunne dokumentere tre års relevant teknisk og administrativ praksis i reparasjon av elektromedisinsk utstyr, ved sykehus eller produsent av elektromedisinsk utstyr eller foretak som reparerer elektromedisinsk utstyr.

For å oppnå tre års praksis må vedkommende få veiledning fra noen som innehar samtykke, og det må foreligge en teoretisk og praktisk opplæringsplan.

Opplæringsplanen må minst ha følgende innhold:

  • Forventet kompetanse etter endt opplæring. 
  • Læreplan som beskriver både teoretisk og praktisk opplæring.
  • Beskrivelse av læremateriell til teoridel. Beskrivelse av praktisk opplæring.
  • Beskrivelse av evalueringssystem.

Læreplanen må minst ha følgende innhold:

  • Beskrivelse av lover, forskrifter og normer som regulerer området.
  • Anatomi og fysiologi.
  • Reparasjon av elektromedisinsk utstyr.
  • Måleteknikk for elektromedisinsk utstyr.
  • Hygiene.

Praksisen skal være opparbeidet etter endt utdanning.

Samtykke gir rett til å reparere elektromedisinsk utstyr, klasse IIa, IIb og III.

Søknad med vedlegg sendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

>> Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr