Krav for selv å kunne utføre elektrisk installasjonsarbeid i egen bolig eller fritidsbolig

Denne artikkelen retter seg mot privatpersoner som selv ønsker å bygge eller vedlikeholde elektriske anlegg i sin egen bolig eller fritidsbolig . Dersom du ikke oppfyller kravene i denne artikkelen, må arbeidet med å bygge eller vedlikeholde det elektriske anlegget utføres av en registrert elektrovirksomhet.

Du finner en liste over godkjente virksomheter i Elvirksomhetsregisteret.

Kvalifikasjoner for å utføre arbeidet

Det er forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) som stiller krav som må oppfylles for å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og -utstyr. Det innebærer blant annet følgende krav fra fek §§ 6 og 7:

 • Utdanning: Det er krav om relevant fagbrev eller relevant utdanning på bachelor- eller masternivå. Når det gjelder hvilke utdanninger og fagbrev som er relevant for installasjon i egen bolig, må dette ses i sammenheng med hva man ønsker å bygge.
  • Når det gjelder fagbrev er det kun fagbrev som elektriker eller elektromontør gr. L, som anses å være relevant.
  • På master- og bachelornivå er det kun elkraftteknikk og automasjon som anses som relevant.
 • Praksis: Det er krav om minimum tre års relevant praksis etter endt utdanning eller bestått fagprøve. Praksis under utdanningen regnes ikke og kravet på tre år er absolutt.
  • Når det gjelder relevant praksis, er det praksis fra prosjektering og-/eller bygging av elektriske lavspenningsanlegg i bygningsinstallasjoner etter forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) og NEK 400 som anses relevant. Du må altså dokumentere praksis fra slike anlegg som du ønsker å bygge og være faglig ansvarlig for.
  • Innenfor prosjektering må man kunne dokumentere at man har vært med på alle faser i prosjekteringen – fra planlegging og risikovurdering til sluttkontroll, testing, dokumentasjon og overtagelse.
  • Praksis må dokumenteres ved attest fra arbeidsgiver som erklærer og detaljert beskriver dette. Egenerklæring er ikke godkjent dokumentasjon.

DSB har ikke lenger tillatelsesordning for godkjenning av installasjon i egen bolig

I tidligere regelverk hadde DSB en godkjenningsordning for installasjon i egen bolig. DSB har ikke lenger en slik tillatelsesordning for godkjenning av elektrisk installasjonsarbeid utført av privatpersoner i egen bolig. For de som med hjemmel i tidligere forskrifter har fått en skriftlig tillatelse til å utføre elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig, så vil denne fortsatt være gyldig forutsatt at vedkommende holder seg oppdatert på gjeldende forskrifter, standarder og teknologisk utvikling.

Krav til dokumentasjon

Arbeidet skal dokumenteres i tråd med krav i relevant forskrift, på samme måte som en registrert elvirksomhet er pålagt. Signer dokumentasjonen med eget navn. Denne dokumentasjonen skal følge det elektriske anlegget. Skal du selge huset er det lurt å legge ved en kopi av godkjent utdannelse og dokumentasjon på relevant praksis. Dermed får den nye eieren dokumentasjon på at du oppfylte kravet til å kunne ha det faglige ansvaret for jobben du gjorde.