Kontroll av elanlegg på mindre fiskefartøy og lasteskip

Her finner du informasjon om ordningen med aksepterte foretak for kontroll av det elektriske anlegget om bord i mindre fiskefartøy og lasteskip.

Det elektriske anlegget om bord på fiskefartøy og lasteskip under 15 meter skal kontrolleres av såkalte aksepterte elektroforetak i samsvar med gjeldende forskrifter. Det er reder som er ansvarlig for å få fartøyets elektriske anlegg kontrollert.

Aksepterte elektroforetak

DSB aksepterer elektroforetak etter søknad. Kriterier for å kunne bli akseptert er beskrevet i vedlegget til avtalen.

Søknaden sendes til postmottak@dsb.no

Rundt 60 virksomheter langs kysten er akseptert for slik kontroll. Oversikt over aksepterte foretak finnes i Elvirksomhetsregisteret (åpner nytt vindu).

Kontrollskjema og veiledning

DSB har utarbeidet et eget kontrollskjema med veiledning som skal benyttes ved kontrollen.

Om kontrollordningen

Sjøfartsdirektoratet har hevet sertifikatgrensene og innført alternativ kontrollordning for fiskefartøy og lasteskip under 15 meter. Denne fartøygruppen skal kontrolleres av godkjente foretak som skal utstede fartøyinstruks. DSB har etablert en tilsvarende kontrollordning for det elektriske anlegget for disse fartøyene.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.