Råd til deg som har Easee-lader

Mandag 11. juni sendte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ut en pressemelding der de orienterer om at de ikke vil protestere mot Elsäkerhetsverkets konklusjon i Easee-saken. Dermed kan det gå mot omsetningsforbud i hele EØS for de to ladeboksene fra den norske produsenten. Du som har en Easee-lader, trenger ikke foreta deg noe nå.

Her er svar på noen spørsmål om elsikkerhet som vi i DSB tenker at forbrukere kan ha til oss i denne situasjonen.

Når konklusjonen er at laderne ikke oppfyller kravene i regelverket – betyr det at det ikke er trygt å ha en slik lader?
DSB har ingen indikasjoner på at laderen er farlig i bruk, og kjenner ikke til hendelser der det har oppstått brann eller andre skader hos de som bruker produktet.

Hva skal man gjøre dersom man har en Easee-lader hjemme? 
Du kan bruke laderen på vanlig måte som før. Myndighetene kjenner ikke til tilfeller der bruk av laderen har ført til farlige situasjoner.

Bør jeg heller velge å lade fra vanlig stikkontakt – dersom denne er på egen kurs?
Nei, DSB fraråder lading fra vanlig stikkontakt.

Hvorfor kan det bli snakk om omsetningsforbud hvis laderne ikke er farlige å bruke?
Det er produsent, importør og forhandler som har ansvar for å dokumentere at produkter tilfredsstiller sikkerhetskravene i det europeiske regelverket. Denne saken handler om at Easee ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert overfor Nkom at kravene i regelverket er oppfylt.

Myndigheter og regelverk

Produkter som inneholder en eller annen form for sender/mottaker, og som dermed kan fjernstyres, for eksempel ved en app på mobiltelefonen, faller inn under ansvaret til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og regelverket som de forvalter. Easee home ladestasjon, som kan styres med en egen app, faller derfor inn under ansvaret til Nkom. 

DSB er elsikkerhetsmyndighet for elektriske produkter og elektriske anlegg. DSB har siden mars i år bistått Nkom i gjennomgangen av dokumentasjon fra Easee og andre parter i saken, med kompetanse på elsikkerhet.