Råd til deg som har Easee-lader

Sist oppdatert: 22.04.2024

Mandag 22. april sendte Elsäkerhetsverket i Sverige ut pressemelding om at det ikke trengs å gjennomføre tiltak på allerede installerte ladebokser av modellene Easee Home och Easee Charge.

Nkom og DSB stiller seg bak denne beslutningen. Det betyr at det heller ikke i Norge er nødvendig med tiltak på allerede installerte ladebokser. Med andre ord kan disse ladeboksene brukes videre.

Bakgrunnen for vedtaket er at risikoen for alvorlige feil er så lav at det ikke er formålstjenlig å kreve at tiltak blir utført på allerede installerte ladebokser.

Som bruker bør du likevel være oppmerksom på eventuelle feil med ladeboksen og rapportere dem til produsenten.

Ladestasjonene Easee Home og Easee Charge har hatt omsetningsforbud i Sverige siden 14. mars 2023 på grunn av mangler ved både dokumentasjon og teknisk prosjektering. Nkom og DSB har god dialog med Easee, og vil be selskapet skriftlig redegjøre for hvordan de vil følge opp dette i Norge.

Easee må nå lage en prognose over forventede feil, som deretter må følges opp med rapportering av faktiske feilutfall til det svenske Elsäkerhetsverket.

>> Les pressemeldingen fra Elsäkerhetsverket

Ofte stilte spørsmål

Her er svar på noen ofte stilte spørsmål om elsikkerhet og bruk av Easee-ladere. 

Når konklusjonen er at laderne ikke oppfyller kravene i regelverket – betyr det at det ikke er trygt å ha en slik lader?

DSB har ingen indikasjoner på at laderen er farlig i bruk, og kjenner ikke til hendelser der det har oppstått brann eller andre skader hos de som bruker produktet.

Hva skal man gjøre dersom man har en Easee-lader hjemme?

Du kan bruke laderen på vanlig måte som før. Myndighetene kjenner ikke til tilfeller der bruk av laderen har ført til farlige situasjoner.

Bør jeg heller velge å lade fra vanlig stikkontakt – dersom denne er på egen kurs?

Nei, DSB fraråder lading fra vanlig stikkontakt.

Myndigheter og regelverk

Produkter som inneholder en eller annen form for sender/mottaker, og som dermed kan fjernstyres, for eksempel ved en app på mobiltelefonen, faller inn under ansvaret til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og regelverket som de forvalter. Easee home ladestasjon, som kan styres med en egen app, faller derfor inn under ansvaret til Nkom.

DSB er elsikkerhetsmyndighet for elektriske produkter og elektriske anlegg. DSB har siden mars 2023 bistått Nkom i gjennomgangen av dokumentasjon fra Easee og andre parter i saken, med kompetanse på elsikkerhet. Installasjon og sikkerhet knyttet til installasjonen hører inn under DSBs regelverk.