Utenlandske elektrofagfolk som ønsker å jobbe i Norge

Ung mann på byggeplass
Foto: Johner

Elektrofagfolk med utdanning og praksis fra et annet land må søke DSB om godkjenning til å utøve yrket sitt i Norge. For å få en slik godkjenning må kvalifikasjonene dine tilfredsstille kravene i det norske regelverket.

English version
Work as electrician or electro professional in Norway?