Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff

På denne siden har vi samlet alt om brannvesenets tilsynaksjon med farlig stoff. Her vil du som jobber i brannvesenet finne sjekklister, veiledninger og andre nødvendige dokumenter for å gjennomføre tilsyn med farlig stoff, samt resultater fra tidligere tilsyn.

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2024

>>> Veiledning til brannvesenets tilsynsaksjon farlig stoff 2024

>>> Sjekkliste for LPG-forbruksanlegg i industri- og næringsvirksomhet (pdf)

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2023

Tema for tilsynsaksjon i 2023 er LPG-forbruksanlegg i industri- og næringsvirksomhet, samt rørledninger/distribusjonsnett for naturgass under 16 bar.

Første informasjon om tilsynsaksjon 2023 ble sendt til alle landets brannvesen 9.12.2022.

>> Resultater fra Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2023 - LPG forbruksanlegg og rørledninger for naturgass under 16 bar (PDF)
>> Les dette informasjonsbrevet (pdf)
>> Veiledning til brannvesenets tilsynsaksjon 2023 (pdf)

>> Sjekkliste 2.6 - For LPG-forbruksanlegg i industri- og næringsvirksomhet (Word)
>> Sjekkliste 3.6 - For rørledninger/distribusjonsnett (Word)

>> Innrapportering LPG-forbruksanlegg
>> Innrapportering rørledninger

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2022

Tema for tilsynsaksjon i 2022 er kuldeanlegg med ammoniakk.

Første informasjon om tilsynsaksjon 2022 ble sendt til alle landets brannvesen i uke 51/52.

>> Rapport etter brannvesenets tilsynsaksjon med kuldeanlegg med ammoniakk i 2022 (PDF)
>> Les dette informasjonsbrevet (pdf)
>> Temaside for tilsynsaksjonen 2022

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2021

Tilsynsaksjon med farlig stoff 2021 er gjennomført og resultatene foreligger.

Tema var kjelanlegg og lager med ammoniumnitrat.

>> Rapport brannvesenets tilsynsaksjon 2021 (pdf)
>> Temaside for tilsynsaksjonen 2021 (sjekklister og veiledning)

tilsyn OBRE_o.jpgOslo brann og redning på tilsyn. Foto: DSB

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2019

Tilsynsaksjon med farlig stoff 2019 er gjennomført og resultatene foreligger.

>> Rapport - brannvesenets tilsynsaksjon 2019 (PDF)
>> Kartlegging av containerstasjoner (PDF)

Tema: Overgrunns drivstoffanlegg med bensin og diesel til motorkjøretøy - Containerstasjoner (flyttbare bensinstasjoner).

 

Tidligere års tilsynsaksjoner

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2018

Tema: Serveringssteder som bruker brannfarlig gass, samt opprydning i databasen for farlig stoff er hovedtemaene for årets tilsynsaksjon.

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2017

Tema: Restauranter som bruker brannfarlig gass, og opprydning i databasen for farlig stoff

I videoen nedenfor, går vi igjennom hovedpunktene i tilsynsaksjonen 2017. 

Dersom du ikke får spilt av videoen, finner du den også på Youtube.

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016

Tema: Kuldeanlegg med ammoniakk og fylleanlegg for gassflasker for LPG

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2015

Tema: Industrianlegg som forbruker brannfarlig gass

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2014

Tema: Boligselskap forsynt med brannfarlig gass fra fast rørnett med tank og fra distribusjonsnett, samt industrianlegg med brannfarlig gass.

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013

Tema: Boligsameier

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2012

Denne tilsynsaksjonen var den første i rekken. Tilsynene ble gjennomført i Telemark, Aust-Agder, Troms og Finnmark. Telemark og Aust-Agder utførte tilsyn på forbruksanlegg for brannfarlig gass i boligsameier og industri, og Troms og Finnmark utførte tilsyn på kuldeanlegg med ammoniakk.