Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff

På denne siden har vi samlet alt om brannvesenets tilsynaksjon med farlig stoff. Her vil du som jobber i brannvesenet finne sjekklister, veiledninger og andre nødvendige dokumenter for å gjennomføre tilsyn med farlig stoff, samt resultater fra tidligere tilsyn.

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2024

>>> Veiledning til brannvesenets tilsynsaksjon farlig stoff 2024

>>> Spørsmål etter tilsyn med LPG-forbruksanlegg

>>> Sjekkliste for LPG-forbruksanlegg i industri- og næringsvirksomhet (pdf)

Spørsmål: Vi har anlegg som ikke lenger eksisterer, eller er meldt inn dobbelt. Hva skal vi gjøre med disse anleggene?

Svar: Forskrift om håndtering av farlig stoff § 12 stiller krav til at enhver som oppbevarer mengder større eller lik mengdene fastsatt i vedlegg 2, skal sende melding til DSB. Ved endring og opphør skal ny melding sendes tilsvarende. Dette gjøres i Altinn (mer informasjon om å melde inn farlig stoff).

I første omgang skal brannvesenet informere innmelder om plikten.

I tilfeller der innmelder ikke får gjort endringer, grunnet avvikling av virksomhet, salg, død eller annet, ber vi brannvesenet om følgende:

  1. Verifisere at anlegget er fjernet eller tømt og sikret forsvarlig (I henhold til § 10).
  2. Når tilsynsaksjonen er utført sende en henvendelse til postmottak@dsb.no merket med "tilsynsaksjonen 2024 – opphørte anlegg". I henvendelsen kan det sendes en liste med alle anleggsnummer for aktuelle anlegg og årsak til at anlegg skal fjernes, for eksempel "virksomhet avviklet, salg, død, annet".

Det er viktig at brannvesenet verifiserer at anlegg faktisk er fjernet eller sikret forsvarlig, da vi har fått innrapportert uhell med anlegg som har blitt skadet grunnet gravearbeider der man ikke visste om anlegget, eller at man trodde anlegget var tømt for farlig stoff.

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2023

Tema for tilsynsaksjon i 2023 er LPG-forbruksanlegg i industri- og næringsvirksomhet, samt rørledninger/distribusjonsnett for naturgass under 16 bar.

Første informasjon om tilsynsaksjon 2023 ble sendt til alle landets brannvesen 9.12.2022.

>> Resultater fra Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2023 - LPG forbruksanlegg og rørledninger for naturgass under 16 bar (PDF)
>> Les dette informasjonsbrevet (pdf)
>> Veiledning til brannvesenets tilsynsaksjon 2023 (pdf)

>> Sjekkliste 2.6 - For LPG-forbruksanlegg i industri- og næringsvirksomhet (Word)
>> Sjekkliste 3.6 - For rørledninger/distribusjonsnett (Word)

>> Innrapportering LPG-forbruksanlegg
>> Innrapportering rørledninger

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2022

Tema for tilsynsaksjon i 2022 er kuldeanlegg med ammoniakk.

Første informasjon om tilsynsaksjon 2022 ble sendt til alle landets brannvesen i uke 51/52.

>> Rapport etter brannvesenets tilsynsaksjon med kuldeanlegg med ammoniakk i 2022 (PDF)
>> Les dette informasjonsbrevet (pdf)
>> Temaside for tilsynsaksjonen 2022

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2021

Tilsynsaksjon med farlig stoff 2021 er gjennomført og resultatene foreligger.

Tema var kjelanlegg og lager med ammoniumnitrat.

>> Rapport brannvesenets tilsynsaksjon 2021 (pdf)
>> Temaside for tilsynsaksjonen 2021 (sjekklister og veiledning)

tilsyn OBRE_o.jpgOslo brann og redning på tilsyn. Foto: DSB

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2019

Tilsynsaksjon med farlig stoff 2019 er gjennomført og resultatene foreligger.

>> Rapport - brannvesenets tilsynsaksjon 2019 (PDF)
>> Kartlegging av containerstasjoner (PDF)

Tema: Overgrunns drivstoffanlegg med bensin og diesel til motorkjøretøy - Containerstasjoner (flyttbare bensinstasjoner).

 

Tidligere års tilsynsaksjoner

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2018

Tema: Serveringssteder som bruker brannfarlig gass, samt opprydning i databasen for farlig stoff er hovedtemaene for årets tilsynsaksjon.

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2017

Tema: Restauranter som bruker brannfarlig gass, og opprydning i databasen for farlig stoff

I videoen nedenfor, går vi igjennom hovedpunktene i tilsynsaksjonen 2017. 

Dersom du ikke får spilt av videoen, finner du den også på Youtube.

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016

Tema: Kuldeanlegg med ammoniakk og fylleanlegg for gassflasker for LPG

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2015

Tema: Industrianlegg som forbruker brannfarlig gass

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2014

Tema: Boligselskap forsynt med brannfarlig gass fra fast rørnett med tank og fra distribusjonsnett, samt industrianlegg med brannfarlig gass.

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013

Tema: Boligsameier

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2012

Denne tilsynsaksjonen var den første i rekken. Tilsynene ble gjennomført i Telemark, Aust-Agder, Troms og Finnmark. Telemark og Aust-Agder utførte tilsyn på forbruksanlegg for brannfarlig gass i boligsameier og industri, og Troms og Finnmark utførte tilsyn på kuldeanlegg med ammoniakk.